Nakupování v historii

                Dnes si lidé rádi stěžují na ceny, nebo nedostupnost produktů. Ale, jak tomu bylo dříve, třeba 100 let zpátky? Kolik lidé utratili za základní potřeby a jaké byli platy?

Denár

                Mince, která se začala razit na území římského státu. Dnes je mu nejblíže britská penny, nebo dinár. U nás v České republice se začali používat v 10. století, kdy je zavedl Boleslav l.. Tímto platidlem se u nás platilo až do roku 1300 kvůli Václavu ll. a nahradil jej pražským grošem. Denár se ovšem jako jednotka udržel v ČR až do 18. století.

                Za denár jste si mohli koupit deset slepic, nebo ječmen pro koně na měsíc, či obilí pro jednoho člověka na 30 dní.
Staré bankovky

Brakteát

                Je platidlo knoflíkového tvaru, které ve 13. století zavedl na českém území Přemysl Otakar l. a nahradil tak denáry. Inspirací pro české brakteáty byly brakteáty z Míšně (Město v Německé spolkové zemi Sasko).  Mince byla za své platnosti u nás nazývána denarius a její funkci zrušila až měnová reforma Václava ll. roku 1300.

                Za tři tyto “placháčky“ jste měli kus sýra, za deset už jehně a přes 100 brakteátů stál pytel žita.
Seřazené centy

Pražský groš

                Za dobu její platnosti se jí platilo po celé střední Evropě. Jeden groš vážil 3,5 g, což na tu dobu byla celkem těžká mince. Ražba se prováděla v Kutné Hoře a jejím vzorem byl francouzský groš Ludvíka IX z roku 1266. Její ražba se zastavila až při husitských válkách, ale jako jednotka zůstal, např. groš = 12 haléřů.

                Za jeden groš jste měli kus masa nebo nůž, 8 grošů stála obuv a krávu jste si mohli pořídit za 20 grošů.
 

Haléř

                Původně to byla mince, ražená v mincovně v Německém Švábsku. Do Čech se dostala roku 1384

                V Čechách to byla nižší měnová hodnota původem z Německa. U nás i na Slovensku haléř představoval 1/100 české koruny. Od roku 2008 jsou všechny haléřové mince neplatné po celé České republice. I když se stále používá jako vyčíslení nižších hodnot u české koruny, vždy se cena zaokrouhluje.

 

Koruna Československá

                Tato měna platilo v Československu od roku 1918. V té době byla koruna 100 haléřů. Po rozdělení státu roku 1993 se koruna rozdělila na korunu Českou a Slovenskou korunu.