Příprava bazénu na sezónu

Úplně na začátku je potřeba vyčistit stěny a dno bazénu, nejlépe pomocí kartáčů a vysavačů. K dispozici jsou ruční vysavače, poloautomatické nebo automatické. Po důkladném vyčištění se doplní voda v bazénu do úrovně přibližně 10 centimetrů podhorní okraj. Po kontrole a vyčištění se osadí a zapojí filtrační zařízení.

bazén noc

Základem pro udržení kvality vody je přesné měření parametrů pomocí testerů. Hodnota pH by se měla ideálně udržovat v rozmezí 6,8 až 7,4. Jestliže naměříme hodnotu nižší, je potřeba pH vody zvýšit odpovídajícím dávkováním přípravku s označením pH plus. Je-li hodnota vyšší, aplikuje se přípravek s označením pH mínus. Sledujeme rovněž tvrdost vody, ta by měla být 10 až 19 stupňů. Vyšší tvrdosti vody se dá zabránit použitím stabilizátoru tvrdosti, ten odstraní zákaly a různá zbarvení vody tím, že nežádoucí minerály vyváže.

bazén ženy

V průběhu sezóny se provádí pravidelná údržba. Znečištění vody např. padajícím listím nebo polétavým hmyzem spolehlivě zabrání bazénová fólie, na noc nebo při delším nepoužívání bazénu je vhodné jej zakrývat. Pomocí papírových testů můžeme měřit hladinu volného chloru a aktivního kyslíku. Bezchlorové přípravky ocení především lidé, kteří jsou citlivější na chlor, voda není chlorem cítit a nedráždí oči ani sliznice. Tyto přípravky jsou však dražší a je potřeba je pravidelně a přesně dávkovat. Chlorové přípravky je vhodné používat ve formě postupně se rozpouštějících tablet, s dodržením správného dávkování podle velikosti bazénu.

Může se stát, že i přes pravidelnou a správnou údržbu při správných hodnotách pH a chloru, je voda mírně zakalená. V takovém případě může pomoci speciální vločkovač, ten mikroskopické částice skupí do větších, které se následně odstraní. Pokud žádná chemie ani písková filtrace nezajistí čistou vodu, je potřeba ji vyměnit a poradit se s odborníky.