Něco máte nešetřeno, ale musíte si na zbytek půjčit

Tak jste požádali banku o půjčku, ale bankovní ústav vám ji odmítl schválit? Banky mohou mít k odmítnutí půjčit vám finanční prostředky důvodů více. Kromě zkoumání věku, nebo výše vašeho výdělku, mohou také podle záznamů v registrech zjistit, že jste dlužníkem, že vám hrozí exekuce, či jste měli opoždění v minulosti se splátkou. Uvedené důvody mohou stačit k tomu, že vám bankovní ústav možné poskytnutí finančních prostředků na nákup nového auta neschválil. Ale máte tady další možnost a požádat o schválení americké nebankovní hypotéky, a to u nebankovní společnosti.Hromada peněz Pokud vám pojmy nebankovní společnost a americké hypotéky připadá divný, a máte obavy, že by se mohlo jednat o podvod, vaše obavy nejsou na místě. Americké hypotéky jsou poskytované jak bankovním tak i nebankovním sektorem v souladu se zákony. Už nějakou dobu na našem bankovním trhu fungují. A také mají oba sektory nad sebou státní kontrolu, kterou plní Česká národní banka. Tento státní orgán dohlíží nad činností obou těchto finančních společností.U nebankovní společnosti vám hypotéku schválí, protože překážkou zde není výše vašeho výdělku, nebo že jste dlužníkem, že vám hrozí exekuce, či jste měli opoždění v minulosti se splátkou, nebo máte i záznam v registru.U této společnosti postačí jen to, že jste schopni hypotéku, i když například máte nižší příjem, řádně splácet. Za peníze autoMáte zde jednu podmínku, kromě povinnosti splácet půjčku, obě společnosti, tedy bankovní i nebankovní se jistí tím, že požadují u americké hypotéky dát do ručení nemovitost. Může se jednat například o byt, pozemek, dům nebo i chatu. Tento postup je v souladu s našimi platnými zákony. Zaručujete se tímto způsobem, že svůj dluh budete řádně splácet. Uvedená nemovitost daná do ručení, může být i od třetí osoby, například někoho z rodiny. Odhad této nemovitosti neplatíte a po splácení půjčky bude z ručení vyjmutá.