Pojměte letošní letní sezonu stylově


Blíží se léto, Äas dovolených a malin nezralých. Také se zaÄínáte těšit a naplánovat? Tak by možná stálo za úvahu, dát svému vozu novou image. S námi se vám to může podaÅ™it a vy budete moci svému vozu dát úplnÄ› jinou podobu a pÅ™ipravit se tak na letní sezonu stylovÄ›. V každém případÄ› byste mÄ›li zaÄít tónováním autoskel, pokud tuto úpravu na svém automobilu jeÅ¡tÄ› nemáte. Je jedním z kroků, které dokáží naprosto zmÄ›nit vzhled auta a pÅ™inutit sluneÄní paprsky, aby se k vám a k celé posádce pÅ™estaly chovat agresivnÄ›. To pak bude paneÄku jiné svezeníÄko, než na které jste byli doposud zvyklí. Navíc díky použití autofólie Brno budou skla vozu pevnÄ›jší a tím pádem i bezpeÄnÄ›jší.

To není snobství

NaÅ¡tÄ›stí jsou doby, kdy tónovaná autoskla byla považována za snobskou záležitost, ty tam. V dneÅ¡ní dobÄ› je tato vÄ›c považována za ryze praktickou, důležitou mimo jiné i z bezpeÄnostního hlediska, a to pÅ™edevším v souvislosti s nepříjemným oslňováním Å™idiÄe i jeho spolucestujících. Zvažte tedy tuto možnost a rozÅ¡iÅ™te ji i o další možnosti úpravy vaÅ¡eho auta prostÅ™ednictvím spoleÄností Renovacar. OzvÄ›te se nám klidnÄ› jeÅ¡tÄ› dnes.