Normy zaručí kvalitu

Už několik desítek let je možné zboží přepravovat pomocí nejrůznějších přepravních boxů a podlážek. Tím se nejen ušetří místo v dopravním prostředku, ale také se velice zjednoduší manipulace a tím dochází i k úspoře času. Většinou se tyto přepravní pomůcky vyrábějí ze dřeva. Jedná se o palety různých velikostí, z nichž jsou nejpoužívanější a nejznámější europalety.
tři palety.png
o Toto označení získaly proto, že jsou vyráběny podle evropských norem, které určují jejich přesné rozměry i další parametry.
Aby vydržely co nejdelší dobu a mohly tak plnit svou funkci kvalitně, je zapotřebí ošetřit materiál ještě před tím nežli se z něho tyto pomůcky vyrobí. Ošetření se provádí tepelným způsobem. Dřevo se při něm nejen vysouší, ale také je zbavováno zárodků případných škůdců. V nejširší části špalku dosahuje teplota přes padesát stupňů celsia po dobu třiceti minut. Celý proces řídí počítač, který měří a hlídá požadovanou teplotu pomocí čidla.
řezané dřevo.jpg
o Celková doba tepelného ošetření dřeva může trvat tři až osm hodin.
o Závisí to na momentální venkovní teplotě i na tom, jaké množství materiálu je takto upravováno.
Jak bylo řečeno, normované palety je možné používat dlouhodobě. Z tohoto důvodu je možné i jejich opravování při případném poškození.
kontejnerová loď.jpg

Opravy zajišťují výrobci

Opravami se logicky šetří i životní prostředí. Výrobci nedoporučují tyto rekonstrukce provádět v domácích podmínkách, protože tím by mohly přepravní plošiny a boxy ztratit své určené hodnoty a znemožnilo by se tak jejich další využití. Je tedy zapotřebí dát je zrekonstruovat tam, kde je vyrábějí certifikované provozovny. Opravy jsou finančně mnohem výhodnější nežli jejich opětovné vyrobení. Vykupují se téměř všechny druhy palet, ke kterým patří i takzvané Gitterboxy. Jen u atypicky vyrobených přepravních pomůcek na zakázku je zapotřebí dohodnout se s výkupnou.