Marketingový informační systém

Každá firma, která chce obstát, musí nutně sledovat veškeré změny v ekonomickém prostředí, tj. změny v požadavcích spotřebitele, nové přístupy konkurenčních podniků, nové způsoby distribuce, nové tendence v propagaci apod. Kromě toho doslova sleduje každý krok konkurence, od vývoje nového výrobku přes pohyb cen až po intenzitu propagační činnosti nebo nové prvky v distribuci.

Grafy na obrazovce

Tyto informace jsou získávány zpravidla ze špičkových ekonomických tiskovin nebo počítačových databází, mnohdy však také ne zcela čestným způsobem, jde-li například o data týkající se konkurence.

 

Množství informací o podnikatelském prostředí i o vlastních činnostech podniku narůstá úměrně s rozvojem informačních technologií a se vzrůstající složitostí vnějších a vnitřních vztahů.

 

Informovanost usnadňuje objevování nových obchodních příležitostí, snižuje riziko podnikání, pomáhá racionalizovat rozhodování, usměrňuje řídící proces – to vše však pouze za předpokladu, že ze záplavy informací, které jsou nám k dispozici, umíme vybrat tu podstatnou. Význam informace je relativní, žádná nemá všeobecně platnou důležitost.

 

 Zatímco technicky jsme schopni již dnes průběžně  a pravidelně zpracovávat nepředstavitelné množství informací v neuvěřitelně krátkých časových intervalech, výběr informací, které jsou svým významem podstatné pro toho kterého příjemce, závisí na definici velmi přesných objektivních i subjektivních kritérií, jejichž stanovení nemá nikdy trvalou platnost, neboť příjemce informace se pohybuje v neustále se měnícím prostředí a je nucen čelit stále novým okolnostem.

Počítačová klávesnice

Tento proces permanentní změny nás nutí kritéria pro výběr podstatných informací neustále pružně měnit. Relevance informací, kterou potřebujeme k posouzení bezprostředního stavu prostředí, v němž se nalézáme, a okolnosti, jímž čelíme, je přímo závislá na důležitosti, kterou této informaci subjektivně i objektivně přisoudíme ve vztahu ke zkoumanému předmětu našeho zájmu.