Krásná skalka po celý rok

Výběr místa

Skalka by měla být v zahradě významnou dominantou. Se svým okolím má tvořit harmonický celek, nemá být rušena ani stíněna žádnou stavbou nebo stromy. Nejvhodnějším popředím je pro ni udržovaný trávník, do pozadí jsou vhodné keře, zvláště jehličnaté.
Skalka nám jednak zdobí zahradu a také díky ní můžeme využít i prostor, který pro nic jiného není vhodný. Podle našich znalostí a množství času, které můžeme skalce celoročně věnovat, potom vybíráme rostliny k osazení. Nejvhodnější jsou dobře rostoucí a bohatě kvetoucí polštářové skalničky a výrazné rostliny tvořící nápadité trsy. Všechny rostliny sázíme mezi rozmístěné kameny do volného prostoru.rozkvetlá květina
V nížinách jsou pro skalky nejvhodnější svahy obrácené k východu nebo západu. Jižní expozice bývá příliš vysoušená a některé rostliny nemají rády tak intenzivní sluneční paprsky. Severní svahy musíme osazovat rostlinami, které milují stín a jsou odolné proti chladu.

Úprava terénu

Rovinatý terén pro stavbu skalky nejdříve upravíme. Vyhloubíme nepravidelné prohlubně s mírnými svahy a z vykopané zeminy vytvoříme vyvýšeniny. V dolní části skalky můžeme zřídit i malé jezírko. Ve větších zahradách ohrazených zdí můžeme podél zdi postavit nižší nosnou zeď a k ní navršit zeminu s potřebnou drenáží a vytvořit tak prostor pro kameny a skalničky.skalnička s kameny

Výběr kamene

Má-li skalka vypadat co nejpřirozeněji, měla by být postavená z jednoho druhu kamene. Kámen má ve skalce působit esteticky celý rok, tedy i v době, kdy jsou rostliny ve vegetačním klidu, a proto musí být na pohled pěkný. Neměl by být čerstvé lámaný, ale spíš omšelý, s přirozeně zvětralým povrchem, porostlý lišejníky a mechy. Takové kameny lze najít ve volné přírodě v okolí lomů, skalnatých útvarů a v blízko polí, odkud byly kameny vybrány. Vhodné jsou třeba vápence a dolomity šedivé barvy s načervenalým odstínem. Krásně také vypadá pórovitý travertin.